Reklamační řád

Reklamace

V případě, že kupující našel na zakoupeném zboží po rozbalení v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným užíváním či manipulací, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží. Pokud nastanou okolnosti reklamace a kupující chce reklamovat zakoupené zboží, zašle o tom e-mail prodávajícímu nebo ho kontaktuje jiným způsobem viz. Kontakty.

K reklamovanému zboží je nutné připojit:
- podrobný popis závady a návrh na řešení vzniklé situace
- kopii daňového dokladu, který slouží jako dodací i záruční list


Vyřízení reklamace

Reklamace bude vyřízena dle platné zákonné úpravy. Důraz bude kladen na postup preferovaný kupujícím. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkcí a škod vzniklých neodborným používáním, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi. Na vady tohoto druhu se nevztahuje případná poskytnutá záruka. 

Copyright © 2011 Ranč Kameňák s.r.o.
Všechna práva vyhrazena
Internetový obchod mamekone.cz vytvořila společnost Český server.cz s.r.o. a Ondřej Vašíček.